Träningsansvariga för Skydds och IPO hundar inom Värmland Dals distrikt.

ARVIKA BK ANDERS LJUNGSTEN
OG SOLSTA BJÖRN AHLSTEDT
FORSHAGA BK ANDERS LJUNGSTEN
FILIPSTAD BK INGA LILL BADH
HAMMARÖ BK PETER LIND
KARLSKOGA BK ROBERT NILSSON  (Svensk Skydd)
KRISTINEHMN BK LISA LARSSON
MUNKFORS BK GUNNAR NILSSON
TORSBY BK ALF GRÖNBERG
ÅRJÄNG BK TERJE JACOBSEN
ÖVRIGA CONNY ANDERSSON

 

 

Distriktets  Licensgrupp  utser de personer inom distriktets område som anses besitta det kunnande

och det omdöme som erfordras, till “Träningsansvarig”. Det åligger dessa att:

 

  • bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning

(liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund)

  • fortlöpande till Licensgruppen rapportera ekipage som tillkommer i träning
  • fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen
  • tillse att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska aspekter
  • delta vid utbildning som erbjuds

 

Licensgruppen bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utsetts till Träningsansvariga och kan när som helst återkalla utnämningen.

 

 

 

 

Uppdaterad 2017-07-25