TJÄNSTEHUND

Patrullhund

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Räddningshund

För dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en nationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Svenska Brukshundklubben utbildar också på uppdrag av Sjöfartsverket, räddningshundar med särskild kompetens att kunna utföra arbete från en båt, så kallade sjöräddningshundar.

Välkomna till VärmlandDalsdistriks Tjänstehundsdag

Nyfiken på Tjänstehund?

Söndagen 23/9-18

Kl. 09.00-15.00

Samling vid Sörmons Hundklubb

Civila kläder

Ni kommer att få jobba med hund, samt få agera figurant åt varandra.

Wc finns att tillgå på Sörmons hundklubb.

Medtag fika.

Medtag vatten, belöning till hunden, förstärkningskläder vid behov och ett glatt humör.

Värd för årets Tjh-dag är Robin Schagerholm.

Då vi bjuder på lunch så är det viktigt att tiden för anmälan hålls. Tack på förhand.

Anmälan senast den 19:e september till Annika Lindberg på SMS 0705850808 alt annikali@telia.com.

Hoppas vi ses den 23:e september 😀

Vägbeskrivning:  

Från Grums hållet: sväng av E18 avfart Randviken, håll vänster och kör över E18, Håll rakt fram (skylt Sörmons grustag), sväng vänster vid Gula villan.

Från Karlstadshållet: sväng av E18 avfart  Randviken, håll höger (Sörmons grustag ), sväng vänster vid gula villan.

Vill du veta mer om tjänstehund kontakta tjänstehundssektorn

tjanstehund@sbk-varmlanddal.se